JE LAATSTE ZOEKOPDRACHTEN

Newsletter

Sluiten

WELKOM AANBOD
10€ korting op uw volgende bestelling !

Profiteer van alle promoties en ontdek in avant-première alle mode nieuwigheden door u in te schrijven voor onze nieuwsbrieven !

Voorbeeld: voorbeeld@skynet.be of 123456789 Dit informatie is verplicht. Gelieve uw e-mailadres te noteren. Dit formaat is niet geldig. Gelieve de spaties, speciale karakters en accenten te verwijderen.

Om to beginnen

EEN PROFIEL AANMAKEN


U kan een profiel aanmaken door hier te klikken.
Nadat u een profiel aangemaakt hebt, zal u een klantennummer ontvangen.

Belangrijk:
U zal doorverwezen worden naar een in te vullen formulier.
U zal een geldig e-mailadres moeten invullen. Denk eraan om een paswoord op te geven dat u gemakkelijk kan onthouden.
Indien u uw paswoord vergeten bent, klik hier.

ALGEMENE ON-LINE VERKOOPSVOORWAARDEN


 Download de algemene verkoopsvoorwaarden

> INLEIDING
> ARTIKEL 1: VOORWERP
> ARTIKEL 2: BESTELLING
> ARTIKEL 3: LEVERING
> ARTIKEL 4: BETAALWIJZEN
> ARTIKEL 5: TARIEVEN/RECUPELBIJDRAGE
> ARTIKEL 6: RETOUR/OMRUILING/GARANTIES
> ARTIKEL 7: HANDTEKENING EN BEWIJS
> ARTIKEL 8: AANSPRAKELIJKHEID
> ARTIKEL 9: BESCHERMING PRIVACY
> ARTIKEL 10: INTELLECTUELE EIGENDOM
> ARTIKEL 11: NIETIGHEID
> ARTIKEL 12: DUUR
> ARTIKEL 13: BEWIJS
> ARTIKEL 14: BEHOUD EN ARCHIVERING VAN TRANSACTIES
> ARTIKEL 15: DIVERSEN
> ARTIKEL 16: TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSBEVOEGDHEID

INLEIDING
Onderhavige voorwaarden worden enerzijds gesloten door nv La Redoute Benelux, RPR Doornik BE 0404.047.956, met zetel te 7730 Estaimpuis, Rue de Menin 4 en anderzijds door eenieder die een aankoop wenst te verrichten via de site van La Redoute http://www.laredoute.be, via bpost, fax of telefoon, hierna genoemd "de Gebruiker".

De levering van pakketten gebeurt uitsluitend in het grondgebied België en Luxemburg.
Deze voorwaarden zijn exclusief voor de consument. De Gebruiker die een aankoop wenst te
verrichten op de site, via bpost, fax of telefoon bevestigt daarbij handelingsbevoegd te zijn. Eenieder die krachtens artikel 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek onbekwaam is verklaard, mag onder geen beding aankopen verrichten op de site, via bpost, fax of telefoon. Het raadplegen van de site en de diensten die er worden aangeboden vallen onder de bevoegdheid van de wettelijke vertegenwoordiger. Die wettelijke vertegenwoordiger dient onderhavige bepalingen na te leven. Wat het verschaffen van persoonlijke gegevens betreft, dient de wettelijke vertegenwoordiger in elk geval zelf het inschrijvingsformulier in
te vullen of de onbekwaam verklaarde uitdrukkelijk toestemming te verlenen om voornoemd
formulier in te vullen, met dien verstande dat de bepalingen inzake persoonsgegevens uitgewerkt in artikel 9 onverkort van kracht blijven.
De partijen komen overeen dat de onderlinge rechtsverhouding uitsluitend door onderhavig contract wordt geregeld, met uitsluiting van alle eerder beschreven voorwaarden op de site.
Als een regel ontbreekt, gelden de gebruiken van de sector "verkoop op afstand" toegepast door bedrijven met zetel in België.
La Redoute draagt het BeCommerce Label. Dit betekent dat onze website door een onafhankelijke organisatie gecontroleerd wordt op het respecteren van de BeCommerce Label Code van het Belgisch Direct Marketing Verbond (BDMV). Deze Code beschermt uw belangen als consument. U vindt meer informatie over de garanties van het BeCommerce Label op www.becommerce.be.
 
 
 
ARTIKEL 1 - VOORWERP
Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing voor de verkoop online, via bpost, fax of telefoon op Belgisch en Luxemburgs grondgebied. Deze voorwaarden hebben tot doel de verkoopsmodaliteiten tussen La Redoute en de Gebruiker te bepalen, inzake bestelling, service, betaling en levering. Zij bepalen de stappen die nodig zijn bij het plaatsen van een bestelling en waarborgen de opvolging van die bestelling tussen de contracterende partijen. De partijen komen overeen dat de onderlinge rechtsverhouding uitsluitend door onderhavig contract wordt geregeld, met uitsluiting van alle eerder beschreven voorwaarden op de site. De consument heeft 14 dagen tijd, volgend op de dag na levering, om de verkoper te laten weten dat hij afstand doet van zijn aankoop.
 
ARTIKEL 2 - BESTELLING
De Gebruiker heeft de mogelijkheid om online, via bpost, fax of telefoon te bestellen :

- ofwel via bestelnummers van de site
- ofwel via bestelnummers uit de gedrukte catalogus

De bestelling kan pas worden verwerkt als de Gebruiker zich duidelijk heeft geïdentificeerd. Elke bestelling veronderstelt de aanvaarding van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden, zo ook van de prijzen (cf. artikel 5) en de beschrijving van het te koop aangeboden product. La Redoute verbindt zich ertoe de op de site geplaatste bestellingen te verwerken, zolang de voorraad strekt. Indien het artikel niet langer voorradig is, heeft La Redoute het recht om u een vervangartikel toe te sturen dat qua kwaliteit en prijs, minstens evenwaardig is.  Voor elke online bestelling zal u binnen de 24 uur nadat wij uw bestelling hebben ontvangen, een e-mail ter bevestiging ontvangen op het e-mailadres dat u heeft opgegeven.
 
ARTIKEL 3 - LEVERING
U kan u zich laten leveren : - aan huis of op het adres van een derde – in een Kariboo! Punt naar keuze. Om onze ecologische voetafdruk te beperken, prioriseert La Redoute de levering in een leveringspunt. Hierdoor bieden we de levering gratis aan in een Kariboo! Punt en wordt voor de levering aan huis of bij een derde 1€ aangerekend, vanaf 10€ aankopen. Bij elke bestelling lager dan 10€, wordt een forfaitaire bijdrage van 4,99 € aangerekend voor de behandelings- en verzendingskosten van uw pakje (dit bedrag kan gewijzigd worden bij een commerciële actie). La Redoute engageert zich ertoe om de beschikbare artikelen binnen de 14 dagen te leveren. Bij ophaling van een bestelling in een leveringspunt dient een geldig identiteitsbewijs voorgelegd te worden. Bij gebrek zullen de bestelde artikelen niet overhandigd worden. Uw pakje wordt 10 dagen bijgehouden in het Kariboo! Punt en wordt ons vervolgens teruggestuurd. Elk probleem betreffende de levering (ontbrekend of beschadigd artikel) moet ons binnen de 48U gemeld worden via 056 85 15 00  
ARTIKEL 4 - BETAALWIJZEN
Bij het plaatsen van de bestelling heeft u de keuze tussen volgende betaalwijzen : (alle betaalwijzen zijn volledig beveiligd : de server werkt met codes en alle gegevens worden gecodeerd verzonden. Op onze site wordt dus geen ongecodeerde informatie verstuurd.)
1. Met de La Redoute Kaart: (Betaalwijze is geldig voor alle bestellingen die geleverd worden in België)
U bestelt en geeft eenvoudigweg uw kaartnummer en geboortedatum door.
Uw behouden aankopen staan vermeld op uw maandelijks rekeningoverzicht, opgemaakt in het begin van de maand die volgt op uw bestelling.
Bij ontvangst van uw rekeningoverzicht kiest u de betaalformule die u het meest ligt :
- het totale bedrag, contant in één keer zonder kosten: u kan dan genieten van een gratis betalingsuitstel tot 45 dagen !
- gespreid over verschillende maanden door middel van maandelijkse aflossingen volgens het
geldende JKP. U geniet dan van de volgende voordelen: - Tot 3,39€ besparing bij elke bestelling (u betaalt geen kosten voor betaling na ontvangst). – Meer exclusieve kortingen en aanbiedingen dan andere klanten. – Een kredietopening mogelijk tot 3000€. Opgelet! Geld lenen kost ook geld.
 
2. Met uw BANKKAART
U noteert het nummer van uw Visa of Mastercard, het controlenummer en de vervaldatum. De betaling geschiedt na facturatie van uw artikelen, volgens de betaalwijze overeengekomen met uw bankinstelling. In sommige gevallen zal het gebruik van de Card-Reader (toestel voor Webbanking) gevraagd worden, dit voor nog meer veiligheid.
 
3. Via OVERSCHRIJVING, 14 dagen na ontvangst van uw pakje
De verkoop is definitief na een periode van 14 dagen, te rekenen vanaf de dag die volgt op de levering. Deze betaalwijze is onderworpen aan een voorafgaand akkoord van La Redoute die het recht heeft om de bestelling te weigeren, o.m. bij niet betaling van een vorige schuld; om het bedrag van de bestelling te beperken of om uw pakje onder rembours te leveren. Op internet, is betaling via overschrijving na ontvangst gereserveerd voor klanten die deze betalingswijze al gebruikt hebben bij La Redoute. Als u deze betalingswijze een eerste maal wenst te gebruiken, moet de bestelling via bpost of telefoon geplaatst worden. Als uw aanvraag aanvaard wordt, zal er een factuur bij u pakje zitten. Deze factuur moet u binnen 14 dagen vereffenen op het rekeningnummer BE58 2750 1550 4079. Bic : GEBABEBB. Er wordt een bijdrage van 3,39 EUR in rekening gebracht voor de beheers- en inningskosten. La Redoute kan u een betalingsuitstel tot 3 maanden zonder extra kosten voorstellen. In geval van het niet of niet tijdig betalen van de factuur op de vervaldag, wordt het geheel van de aan La Redoute verschuldigde bedragen van ambtswege opeisbaar.
Het verschuldigde bedrag zal van ambtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd worden met de conventionele interesten ten belope van 12% per jaar alsook met een forfaitaire schadevergoeding van 15%, met een minimum van 40 euro. De schuldenaar is tevens verplicht tot het betalen van alle incassokosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, waartoe de inning van een onbetaalde rekening aanleiding zal geven. De buitengerechtelijke incassokosten worden forfaitair gesteld op een bedrag gelijk aan 15% van het totale verschuldigde bedrag, met een minimum van 120 euro.
 
4. ONDER REMBOURS bij levering
Indien u kiest voor een levering aan huis, kan u betalen via overschrijving of bij de bestelling. Voor een betaling bij ontvangst in een Kariboo!, Kiala of Mondial Relay leveringspunt wordt een extra kost van 2€ aangerekend.
 
5. Via Redoute-CHEQUE
Aankoopbon of bankcheque, toegevoegd aan uw bestelbon die per post wordt verstuurd.
 
6. Via BANCONTACT/MISTERCASH.
Betalingswijze bij meerdere banken. Indien u beschikt over een Bancontact/MisterCash kaart en een kaartlezer (van uw bank), dan kan u uw aankopen betalen door uw kaartnummer en vervaldatum te vermelden.

7. Via online OVERSCHRIJVING (NETbanking) bij ING Home pay, Belfius, CBC of KBC.
Met deze betalingswijze zal u automatisch doorverwezen worden naar onze Webbanking via Ogone, onze partner, om uw bestelling in alle veiligheid te kunnen betalen. In elk geval behoudt La Redoute zich het recht om elke bestelling of levering te weigeren in geval van : - een bestaand geschil met de Gebruiker
- een niet-betaalde of gedeeltelijk niet-betaalde rekening van een vorige bestelling door de Gebruiker
- weigering van toestemming voor betaling met bankkaart door de bankinstelling
 
ARTIKEL 5 - TARIEVEN/RECUPELBIJDRAGE
De prijzen van de artikelen zijn geldig tot 30 september van het lopend jaar voor de Lente-Zomer collectie en tot 31 maart van het volgend jaar, voor de Herfst-Winter collectie. La Redoute behoudt zich het recht om de prijzen aan te passen bij een eventuele wijziging van de BTW-tarieven. La Redoute heeft het recht om de prijzen te wijzigen tijdens de facturatie ten gevolge van eventuele problemen van de informatica of technische problemen tijdens de verkoop via internet. De prijzen van de afgeprijsde artikelen zijn gebaseerd op de prijzen van de catalogi van La Redoute, Taillissime, Anne Weyburn, Somewhere en Vertbaudet.
De prijzen waarop een korting toegepast wordt zijn de laagste prijzen die vermeld worden in de maand voorafgaande aan de commerciële actie. La Redoute garandeert dat de elementen, diensten en functies die ten dienste van de gebruiker staan, indien ze op correcte wijze gebruikt worden, conform de normaal gebruikt standaarden zijn. We garanderen ook dat de software en alle elementen die door La Redoute ontworpen zijn en ten dienste van de gebruiker staan, de rechten van derden rechten respecteren en dus in het algemeen niet verboden zijn. La Redoute heeft in het algemeen één inspanningsverbintenis. La Redoute kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele directe of indirecte schade door de gebruiker in het kader van gebruik van de website en/of zijn inhoud. Anderzijds is La Redoute wel verantwoordelijk bij bedrog of zware fout. La Redoute is ook niet verantwoordelijk bij bedrog of zware fout van zijn beambten, opdrachtgevers en in het algemeen de onderaannemers en uitvoerende agentschappen. De gebruiker zal La Redoute ook vrijwaren van elke claim bij één van de volgende gevallen: - verlies van kansen of omzet verbonden aan de werking of het gebrek aan werking, of het gebruik of gebrek aan gebruik van de website, of de inhoud van de website of de inhoud die aanwezig zou moeten zijn.  – indringing op illegale of niet toegestane wijze van derden in de web server. - een virus op de web server of op de website; - tijdelijke panne van het systeem - onderbreking van de internetverbinding door een reden die niet te wijten is aan La Redoute.
De consument aanvaardt dat de elementen/functies/ grafische charters … op de website kunnen evolueren. Zo kunnen er bepaalde functies verwijderd of toegevoegd worden zonder een specifieke eis van de consument. Zo heeft La Redoute ook het recht om inhoud toe te voegen of te schrappen van de website. Dus heeft La Redoute het recht om op om het even welk moment en voor om het even welke reden de website te wijzigen zonder de consument daarvan op voorhand op de hoogte te brengen. Dit is het geval bij bijvoorbeeld, onderhoud van de website of belangrijke wijzigingen van de service of functies. La Redoute kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade door wijzigingen of tijdelijke onderbreking van de website, voor om het even welke reden.
 
N.B. : door La Redoute aangeboden prijskortingen zijn geldig tot één maand na verzending, tenzij er een kortere geldingsduur op het document vermeld staat. Zonder tegenbericht zijn deze kortingen niet van toepassing op de RODE PRIJZEN / RODE PAGINA’S en zijn de kortingen op de Groene Pagina’s beperkt tot -20%.
Sinds 01/07/2001 wordt overeenkomstig de gewestelijke bepalingen inzake milieubehoud bij aankoop van elektrische of elektronische apparatuur een bijdrage geïnd ten voordele van Recupel vzw. Deze officieel erkende instantie is belast met het inzamelenen recycleren van afgedankte elektro. De bijdrage varieert per product en is inbegrepen in de aankoopprijs.
 
ARTIKEL 6 - RETOUR/OMRUILING/GARANTIES
Indien één van uw artikelen niet past, kan u het terugsturen om het om te ruilen of terug te laten betalen. Elke retour dient te gebeuren binnen de 14 dagen na levering, dit door het gratis af te geven in uw Kariboo!; Kiala of Mondial Relay leveringspunt, of door het voldoende gefrankeerd, op uw kosten, terug te sturen naar La Redoute 6099 Charleroi. Om de logistieke behandeling en de terugbetaling zo vlot mogelijk te laten verlopen, vraagt La Redoute om de artikelen terug te sturen in hun originele verpakking, en dit vergezeld van het los te maken deel van het verzendingsborderel " Omruiling en retour ". Houd het andere deel van het verzendingsborderel zorgvuldig bij als bewijs en garantiebon. Bij de terugzending zal uw leveringspunt of bpost u een bewijs bezorgen.
Bevestig dit bewijs aan het deel van het verzendingborderel dat u houdt. Het zal u verplicht gevraagd worden in geval van geschil. We nodigen u uit om de reden(en) van terugzending te vermelden op het toe te voegen document bij uw pakje.
De beschadigde, vuile of reeds gedragen artikelen mogen niet teruggestuurd worden. In geval van overdadige terugzendingen zal La Redoute de teruggestuurde artikelen niet terugbetalen.  La Redoute heeft ook het recht om u een toekomstige bestelling te weigeren. In geval van een omruiling hoeft u de behandelingskosten niet opnieuw te betalen. De artikelen die een garantie genieten zullen enkel teruggenomen worden indien ze vergezeld zijn van uw factuur. Indien het artikel niet omgeruild kan worden zal u een bankcheque ontvangen ter waarden van uw aankoopprijs.
TIP : Om het u wat gemakkelijker te maken bij het terugzenden van een artikel, stelt La Redoute u voor om u te laten terugbetalen via een overschrijving op uw rekening. Het volstaat om uw rekeningnummer (IBAN nummer dat u op uw bankuittreksels vindt) te vermelden op het los te maken deel van het verzendingborderel « omruiling- en retour » dat u bij de terug te sturen artikelen voegt of rechtstreeks op internet door te klikken op « Mijn profiel »/« Welkom » (afhankelijk of u al ingelogd bent of niet) en door vervolgens te klikken op « Mijn gegevens wijzigen ».
In de andere gevallen zal de terugbetaling gebeuren via een cheque die aan huis bezorgd zal worden binnen de 2 à 3 weken.
 
ARTIKEL 7 - HANDTEKENING EN BEWIJS
Elke gebruiker van de site die nog geen klantennummer heeft, dient de inschrijvingsprocedure te volgen waardoor hij vervolgens een klantennummer krijgt toegewezen.
In ieder geval geldt de uiteindelijke bevestiging van de bestelling door de Gebruiker als aanvaarding van de bestelling aan de gestelde prijs.
Die bekrachtiging geldt als handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen via de site.
De Gebruiker heeft gedurende 14 dagen, te rekenen vanaf de dag volgend op de dag van de levering, het recht om de verkoper mee te delen dat hij van de aankoop afziet en dit zonder verdere gevolgen of verklaring.
 
ARTIKEL 8 - AANSPRAKELIJKHEID
La Redoute heeft m.b.t. de toegang tot de site, het hele bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.
La Redoute kan niet aansprakelijk gesteld worden voor hinder of schade ondervonden door het gebruik van internet, meerbepaald door een panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus of door om het even welk feit dat door de rechtspraak als overmacht
wordt aangezien.
De artikelen worden verzonden via de gebruikelijke postdiensten of door een vervoerder. La Redoute is dus niet aansprakelijk indien de leveringstermijn overschreden wordt door toedoen van de postdiensten of vervoermiddelen, evenmin bij verlies van de artikelen of bij staking. De Gebruiker is op de hoogte van de transportrisico's en dient vragen in dat verband te richten aan de postdiensten of de transporteur.
Bovendien wordt bepaald dat de eigendom van de bestelde artikelen slechts wordt overgedragen op de Gebruiker eenmaal het totale bedrag van de factuur, inclusief de behandelings- en beheerskosten, is betaald.
 
ARTIKEL 9 - BESCHERMING PRIVACY
La Redoute behoudt zich het recht om gegevens van de Gebruiker te verzamelen, meerbepaald indien deze laatste een bestelling plaatst of door het gebruik van cookies. (Een cookie is een computerbestand dat wordt verzonden door een internetserver en dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Cookies houden informatie bij over vorige bezoeken van de Gebruiker aan de site.) Alle persoonlijke gegevens zijn bestemd voor intern gebruik van La Redoute. Indien u vooraf uw akkoord gegeven hebt, kunnen die gegevens doorgegeven worden aan organisaties die contractueel met La Redoute zijn verbonden (zoals handelspartners, verenigingen, liefdadigheidsinstellingen of belangengroepen) en die u gepersonaliseerde aanbiedingen zullen versturen of op de hoogte houden van promoties. Indien u dit niet wenst, gelieve hier te klikken. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer inzake persoonlijke gegevens, heeft u te allen tijde het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien u niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent onze activiteiten.
Hiervoor kan u schrijven naar La Redoute, 4 rue de Menin, B-7730 Estaimpuis (klantendienst), met duidelijke vermelding van uw gegevens.
Bijkomende inlichtingen omtrent de bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer tijdens verrichtingen met de computer kunnen worden verkregen bij het Openbaar Register (Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Hoogstraat 139, 1000 Brussel of via de website http://www.privacycommission.be/fr)
La Redoute is lid van het Belgisch Direct Marketing Verbond (BDMV) en houdt zich derhalve aan de door de bond opgelegde gedragsregels inzake consumentenrechten. Gelieve zich bij vragen te richten tot het hoofdkantoor van het BDMV, Buro & Design Center, Heizelesplanade P.B. 46, 1020 Brussel.

 
LINKS EN INHOUD VAN DE SITE
De site van La Redoute bevat links naar andere sites die niet toebehoren aan La Redoute. La Redoute kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze sites of instaan voor de gevolgen die het gebruik ervan teweegbrengt.
De informatie die via onze site wordt verspreid, wordt regelmatig geüpdatet en gecontroleerd. La Redoute kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel opgelopen schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, of voor virussen die uw computer of andere toebehoren kunnen aantasten. Conform de wet van 6 januari 1978 heeft de gebruiker het recht tot inzage of wijziging van tot hem betreffende gegevens.
 
ARTIKEL 10 - INTELLECTUELE EIGENDOM
Alle onderdelen van de site van La Redoute, zowel de visuele elementen als de geluidselementen, inclusief de daarvoor gebruikte technologie, zijn beschermd door auteursrechten, merken of brevetten of meer algemeen door de wet op de intellectuele eigendom. Zij zijn de exclusieve eigendom van La Redoute.
De informatie, logo’s, afbeeldingen, merken, modellen, slogans, grafische charters en in het algemeen de advertenties en hun inhoud … die u vindt op de website zijn beschermd door het recht van de intellectuele en/of industriële eigendom. Behalve uitdrukkelijk toegestaan door La Redoute en/of derden, heeft de consument niet het recht om elementen van op de website te wijzigen, kopiëren, huren, verhuren, verkopen, distribueren of verwanten te produceren.
Het is ook verboden om het ontwerp of assemblage om te keren, of andere manieren te proberen om de source code te vinden, te verkopen, en informatie van La Redoute te verspreiden op om het even welke manier. De consument wordt uitdrukkelijk verwezen naar de nationale bepalingen betreffende de bescherming van de gegevens en de computerprogramma’s, en specifiek naar de wet van 31 augustus 1998 betreffende de juridische bescherming van de gegevens en de wet van 30 juni 1994 betreffende de juridische bescherming van computerprogramma’s  "Gebruikers die over een eigen website beschikken op het internet en die, voor persoonlijk gebruik, een automatische link wil instellen tussen de eigen site en de startpagina van La Redoute, moeten hiervoor uitdrukkelijk toelating vragen aan La Redoute. In dat geval gaat het niet om een impliciete lidmaatschapsovereenkomst.
Elke hypertekst link die terugkoppelt naar de site van La Redoute door middel van de techniek van framing of in-line link wordt evenwel uitdrukkelijk verboden.
In ieder geval moet elke link worden verwijderd op verzoek van de vennootschap La Redoute.
 
ARTIKEL 11 - NIETIGHEID
De nietigheid van één van de clausules van onderhavige voorwaarden door een wijziging van de wet of regelgeving of door een gerechtelijke uitspraak, tast in geen geval de rechtsgeldigheid van de hierin vermelde algemene verkoopsvoorwaarden aan.
 
ARTIKEL 12 - DUUR
Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing gedurende de volledige duur van de bestelling, levering, diensten en alle relaties tussen de klant en La Redoute.
 
ARTIKEL 13 - BEWIJS
De geïnformatiseerde registers die in de bestanden van La Redoute of van haar partners worden bewaard met degelijke veiligheidsvoorzorgen en zullen als bewijs gelden van de communicaties, de bestellingen en de betalingen tussen de partijen.
 
ARTIKEL 14 - BEHOUD EN ARCHIVERING VAN TRANSACTIES
De bestelbonnen en de facturen worden conform de wettelijke normen op duurzame en betrouwbare wijze opgeslagen op een informatiedrager.
 
ARTIKEL 15 - DIVERSEN
"De door La Redoute verkochte artikelen komen overeen met de beschrijvingen en foto's van de catalogus en/of site. Ondanks onze voorzorgen, kunnen er fouten in sluipen. Hiervoor kunnen wij in geen geval aansprakelijk gesteld worden.
Behoudens andersluidende contractuele of wettelijke bepalingen wordt een klacht naar aanleiding van een transactie tussen La Redoute en de Gebruiker één maand na levering als laattijdig beschouwd en dus niet meer behandeld.
 
ARTIKEL 16 - TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSBEVOEGDHEID
Onderhavige voorwaarden zijn enkel onderworpen aan het Belgische recht. Bij geschillen is dan ook enkel het Belgische recht van toepassing en elk geschil valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het Brusselse arrondissement.

Loading
De pagina is aan het laden.
Gelieve eventjes geduld te hebben.
172.26.71.206 43166.6972434838 234 PRODUCTION